Danexamens aanvragen: hoe werkt het?

Geplaatst op 05-07-2018.

Een Danexamen is belangrijke mijlpaal in je Taekwon-Do carrière. Daarom gaan we hier binnen I.T.F. Nederland zeer zorgvuldig mee om. Elke Dangraad wordt namelijk geregistreerd bij de wereldbond en krijgt hiermee wereldwijde erkenning.

De Commissie Danaanvragen houdt zich bezig met de aanvraagprocedure. De volledige procedure is hier te vinden. Het Danexamenreglement staat hier. Een beknopt overzicht:

Vraag uiterlijk 4 weken voor de geplande examendatum het examen aan via danaanvragen@itf-nederland.nl, met secretariaat@itf-nederland.nl in de CC. Stuur het applicatieformulier mee, met een digitale pasfoto en eventueel de scriptie (afhankelijk van het Danexamen).
Uiterlijk 3 weken voor de geplande examendatum krijgt de examinator een bericht of de aanvraag akkoord is. De Commissie Danaanvragen controleert namelijk alle ingangseisen, zoals gevolgde LTC’s, behaalde scheidsrechterslicenties, behaalde ITS-diploma’s, gevolgde IIC’s, et cetera. Leden kunnen in hun ledenkaart zelf ook zien welke zaken staan geregistreerd.
Uiterlijk 2 weken na het examen dient de examinator aan danaanvragen@itf-nederland.nl het examenresultaat door te geven.

Wij willen schoolhouders en examenkandidaten nog eens op wijzen dat bij nalaten de procedure te volgen, de aanvraag bij de wereldbond stil ligt. Houdt er rekening mee dat het certificaat pas wordt geratificeerd nadat aan alle ingangseisen is voldaan.

Een vervelende consequentie is dat betreffende examenkandidaat onnodig veel vertraging oploopt qua wachttijd voor de volgende Dangaraad.

Tenslotte kunnen Danexamens alleen door daartoe bevoegde Internationale Instructeurs worden afgenomen, mét geldige Teaching Plaque. Plaquehouders behouden hun licentie door minimaal één maal per jaar een Plaquetraining te volgen, georganiseerd door de CTO en de ITS-commissie. Een overzicht van Plaquehouders is hier te vinden.

Rest ons iedereen veel succes te wensen met de Danexamens!