Examens & Bandensysteem

Taekwon-Do Nieuwegein organiseerd 3 keer per jaar examens. Studenten laten dan zien wat ze hebben geleerd en of ze klaar zijn om meer te leren. Het bandensysteem is een onderwijssysteem waarbij je door verschillende fase gaat. Examens worden afgenomen door de hoofdinstructeur(s) van de club. Een examen bestaat uit een fysieke test en een theoretische test.

Ceremonieel karakter

Het karakter rond een examen is officieel. De examinator en de Dangraadhouders tonen hun respect voor de studenten die worden geëxamineerd door netjes gekleed te komen.

Eigen curriculum voor elke graduatie

Binnen Taekwon-Do Nieuwegein maken wij gebruik van een bandensysteem, waarin je graduatie wordt aangeduid met een bandkleur en/of gekleurde streep. Deze tussenstappen noemen wij “slips”, oftewel gekleurde strepen van de volgende band. De verschillende banden zijn een uitdrukking van het niveau en kwalificaties van een student. Het bandensysteem heeft zijn eigen symboliek voor de verschillende kleuren en is een belangrijk pedagogische instrument van vechtsport geworden. De band kleuren zijn onderverdeeld in gekleurde studentgraden (Gupgraden) en zwarte instructeursgraden (Dangraden).

Afstuderen betekent dat je rijp bent om nieuwe en moeilijkere technieken te leren. Daarom zou je nog niet bezig moeten zijn met het curriculum voor een graad die je nog niet hebt behaald. Dit doen zonder op het juiste niveau te zijn, is net zoals een huis bouwen op een foutieve fundering. Als je eenmaal bent afgestudeerd en een nieuwe band om je middel mag dragen, geeft dit voldoening. Door je keer op keer te beheersen, krijg je een beter zelfrespect. Je krijgt het bewijs dat het nuttig is om dingen te trainen en te leren waarvan je denkt dat ze onmogelijk waren. 

Examinatoren kwalificaties

Al onze examinatoren zijn zeer ervaren internationale instructeur in Taekwon-Do met minstens 10 jaar ervaring binnen Taekwon-Do Nieuwegein. Ze hebben minimaal een 4e Dan en zijn minimaal 25 jaar oud als ze beginnen met examineren. Naast hun ervaring hebben de examinatoren praktische en theoretische opleidingen gevolgd bij ervaren examinatoren, waardoor ze een goede kennis hebben van het juiste niveau voor elke graad. Daarnaast heeft Taekwon-Do Nieuwegein eigen exameninstructies die richting geven aan de individuele examinator. Op deze manier is iedereen verzekerd van een gekwalificeerde beoordeling en kunnen studenten er zeker van zijn dat ze op het juiste niveau zitten.

Doe zo goed mogelijk je best

Het belangrijkste is niet om anderen te overwinnen, maar om jezelf te overwinnen. Leerlingen moeten proberen zo goed mogelijk naar hun eigen kunnen te presteren. Oudere mensen kunnen bijvoorbeeld niet zo hoog trappen als jongeren. Daarom is het niet mogelijk om exact dezelfde eisen te stellen. Het is echter belangrijk dat je de juiste houding en inspanning hebt wanneer je wilt afstuderen. 

Graduatie en test

Het kan voorkomen dat een examen als onvoldoende wordt beoordeeld. Dit kan als een teleurstelling overkomen of het idee geven dat de examinator je niet aardig vind. Echter de examinator is verantwoordelijk voor het onderhouden en het handhaven van de standaard binnen Taekwon-Do Nieuwegein. Wanneer iemand een lagere techniek nog niet volledig beheerst maar wel de volgende graduatie zou behalen, is het bouwen op een foutieve fundering. Dit zal bij moeilijkere technieken tot problemen leiden. Vermoedelijk zal de persoon gedemotiveerd raken en uiteindelijk stoppen. Vanzelfsprekend is het belangrijk voor de niet-afgestudeerde student dat de examinator de oorzaak uitlegt. Sommige geloven ten onrechte dat er geen toekomst is in Taekwon-Do na het zakken voor een examen. Dit is echter niet waar. Er zijn veel voorbeelden van studenten die een onvoldoende scoorde, zich vast hebben gebeten en hard hebben getraind om terug te komen tijdens het volgende examen en deze met glans halen. Het betekende dat deze studenten een persoonlijke groei moesten doormaken en aan zichzelf moesten bewijzen dat ze het hoofd kunnen bieden aan tegenslagen. Soms heb je wat extra tijd nodig en het is niet voorzien dat alle studenten in een klas slagen en altijd dezelfde progressie tonen. 

Zenuwen?

De meeste mensen zullen een beetje nerveus zijn voor een examen. Een van de doelen van het afstuderen is dat de examinator ziet hoe de student omgaat met druk. Net zoals in een situatie waarin je jezelf moet verdediging, is het belangrijk om bij jezelf te weten dat je controle hebt over je eigen nervositeit en in staat bent om te presteren. 

Wellicht helpen de volgende tips:

  • Doe rustig aan
  • Controleer je ademhaling door diep in de maag te ademen
  • Focus op het positieve en vertrouw op jezelf en wat je hebt geleerd
  • Onthoud dat het belangrijkste is om zo goed mogelijk je best te doen.