Taekwon-Do en Generaal Choi Hong Hi

In de jaren ’40 en ’50 van de vorige eeuw werd het fundament voor Taekwon-Do ontwikkelt door de Koreaanse Generaal Choi Hong Hi. Hij wordt gezien als de “Vader van Taekwon-Do”. Generaal Choi werd geboren op 9 november 1918 in het plaatsje Hwae Dea, in het huidige Noord-Korea.

Japanse bezetting van Korea

In 1910 werd Korea geannexeerd door het Japanse Keizerrijk. Tijdens de bezetting waren alle vormen van Koreaanse krijgskunsten verboden. Eeuwenoude Koreaanse martial arts, zoals Taekyon, werden nog wel in het geheim onderwezen. Japanse stijlen werden geïntroduceerd en openlijk beoefend en verspreid over Korea. Veel van deze invloeden zijn nog zichtbaar in de verschillende Taekwon-Do stijlen.

In 1938 woont de dan 20-jarige Choi Hong Hi in Yongwon, het huidige Noord-Korea. Japan heeft Korea jaren geleden geannexeerd. De jonge Choi is erg nationalistisch en kan het verleden niet laten rusten. Choi kreeg zijn eerste Martial Art training in het Taekyon van Han Il-Dong, tevens een meester in kalligrafie. Na verschillende incidenten vlucht Choi in 1938 naar Kyoto Japan. Deze gebeurtenis zou hem de rest van zijn leven bijblijven.

Enkele maanden na zijn aankomst in Kyoto startte hij zijn training in het Shotokan Karate. Hij had het geluk te mogen trainen onder Gichin Funakoshi, de legendarische oprichter van het Shotokan Karate. Gedurende zijn verblijf in Japan, werd Choi gedwongen om het Japanse leger te dienen in Korea. Dankzij zijn sterke nationalistische gevoelens probeerde hij te vluchten voor zijn militaire training en hiervoor werd hij wegens verraad ter dood veroordeeld. De Japanse bezetting eindigde op 15 augustus 1945, drie dagen voor de geplande executie datum.

Koreaanse Oorlog

Toen Choi terugkeerde naar Yongwon hing de donkere wolk van het Communisme over het dorp, net zoals over de rest van Noord-Korea. Korea was bevrijdt van Japan maar de volgende oorlog stond op het punt van uitbreken. De communisten in het Noorden werden gesteund door de Sovjet-Unie en de nationalisten in het Zuiden door de Verenigde Staten. Choi besloot om zich aan te melden bij het nieuw opgerichte Korean Military Academy, welke zou uitgroeien tot het huidige Zuid-Koreaanse leger. In 1946 was Choi tweede luitenant en op 33-jarige leeftijd was hij al Generaal Majoor. In 1961 nam hij deel aan een militaire coup die bedoeld was om het land te stabiliseren.

Ambassadeur in Maleisië

In 1962 werd Generaal Choi benoemd als ambassadeur en vertegenwoordiger van de Koreaanse regering in Maleisië. Vanuit Maleisië verspreidde Generaal Choi Taekwon-Do door heel Azië. Na zijn terugkeer uit Maleisië protesteerde Generaal Choi tegen het feit dat de naam Taekwon-Do was veranderd in Taesoo-Do. Hij stelde alles in het werk om Taekwon-Do in ere te herstellen. In januari 1965 werd hij de derde president van de Koreaanse Taesoo-Do Association. Na veel debat veranderde men de naam weer in Taekwon-Do. Hier waren veel mensen niet blij mee. Na een jaar werd Choi gedwongen om het voorzitterschap op te geven.

Generaal Choi en de I.T.F.

Op 22 maart 1966 werd in het Choson Hotel in Seoel, de International Taekwon-Do Federation (I.T.F.) opgericht door Generaal Choi Hong Hi. De eerste leden waren: Arabische Emiraten, Italië, Korea, Maleisië, Singapore, Turkije, Verenigde Staten van Amerika, Vietnam en West-Duitsland. Generaal Choi Hong Hi werd de eerste voorzitter van de ITF.

In 1972 verliet Generaal Choi, onder druk van de dictatuur, Korea om zich te vestigen in Canada. Ook het hoofdkwartier van de ITF, verhuisde mee naar Toronto. In 1974 werden de eerste I.T.F.  Taekwondo WereldKampioenschappen gehouden in Montreal. In het voorjaar van 1985, werd het hoofdkwartier van de ITF verplaatst naar Wenen en in hetzelfde jaar werd de 15-delige Taekwon-Do encyclopedie gepubliceerd. In deze jaren verspreidde Choi Hong-hi zijn Taekwon-Do over de voormalige staten van de Sovjet-Unie, Japan en China.

Introductie Taekwon-Do in Noord-Korea

In 1980 ging Generaal Choi terug naar zijn geboorteland, Noord-Korea, om daar Taekwon-Do te introduceren. Dit leverde hem veel kritiek op. Noord-Korea was immers een communistisch land geworden en een “vijand” van het westen. Zijn grote ideaal was echter “Tong-Il“, de hereniging van de beide Korea’s.

Overlijden

Op 15 juni 2002 overleed generaal Choi Hong Hi na een lang ziekbed op 83-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Pyongyang, waar hij ook is begraven.