Jeugd Taekwon-Do

Bij Taekwon-Do Nieuwegein verdelen wij de jeugdgroepen in verschillende leeftijdscategorieën. Voor de allerjongsten, vanaf 3 jaar, bieden wij het Kids Development Programma aan. Vanaf 6 jaar bieden wij jeugd Taekwon-Do aan.

Kids Development Programma

Exclusief voor de allerjongsten biedt Taekwon-Do Nieuwegein het speciaal ontwikkelde ‘Taekwon-Do Kids Development Programma’ aan. Dit programma sluit nauw aan bij de belevingswereld van jonge kinderen en besteedt veel aandacht aan onderwerpen als: zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfverdediging.

Hierbij worden specifieke thema’s behandeld zoals: verantwoordelijkheid, leiderschap, gezonde voeding, samenwerken, pestgedrag, gevaarlijke situaties, omgaan met vreemden.

Door middel van spelletjes, fysieke oefeningen, taken, rollenspel, het vertellen van verhalen, discussies, problemen oplossen, quizzen en puzzels wordt deze kinderen vaardigheden aangeleerd die de fysieke, cognitieve, gedragsmatige en sociale ontwikkeling bevorderen.

Wilt u meer weten over het Kids Development Programma klik dan hier.

Jeugd Taekwon-Do

Taekwon-Do is een goede lichamelijke scholing die veelzijdige motorische ontwikkelingen, doorzettingsvermogen en zelfbeheersing stimuleert. Door Taekwon-Do training kunnen kinderen zelfvertrouwen en hun gevoel van eigenwaarde versterken. Kinderen leren samenwerken en rekening houden met elkaar. Ze leren op een verantwoorde manier met kracht en macht omgaan en voor zichzelf opkomen. Vaak voelen ze zich hierdoor meer op gemak waardoor ze zich op school beter kunnen concentreren. Bovendien zitten ze beter in hun vel.

Succeservaring en discipline met een glimlach

In Taekwon-Do vinden we het belangrijk dat kinderen succes-ervaringen hebben in de training en liefst ook daarbuiten. Succes-ervaringen versterken het zelfvertrouwen. Instructeurs streven ernaar dat ieder kind zich gezien voelt en een complimentje krijgt wanneer het zijn best doet. Humor en plezier maken daar een belangrijk deel van uit. Tijdens de trainingen worden serieuze instructies afgewisseld met spelelementen. Het fysieke deel van de training is aangepast aan het fysieke en mentale niveau van de kinderen. In Taekwon-Do zijn er duidelijke regels voor wat wel en niet mag naar de docent en klasgenoten. Echter: we hanteren discipline met een glimlach!

Graduatie-systeem en lesstof

Kinderen volgen hun eigen lesprogramma, dat is aangepast aan hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Elke band heeft zijn eigen lesstof. Wat de kinderen leren hangt af van het niveau waarop ze zitten. Het behalen van een volgende band is een belangrijk educatief instrument voor de ontwikkeling van ieder kind. Kinderen leren om doelen te stellen en te werken aan dit doel. De trots bij het behalen van een graduatie geeft ze het gevoel dat inzet loont en dat zij succesvol kunnen zijn. Vertrouwen groeit zo stapsgewijs. Ons belangrijkste doel is dat kinderen goede sociale vaardigheden ontwikkelen en wat ze leren kunnen gebruiken ook in andere gebieden van het leven.