Buitentraining Dinsdag

Taekwon-Do Kids (3-5) 17:00 – 17:45
Taekwon-Do Jeugd (6-12) 18:00 – 18:45
Taekwon-Do Junioren (13-18) 19:00 – 19:45
Taekwon-Do Senioren (18+) 20:00 – 21:00