Online Plaquetraining I.T.F. Nederland

Geplaatst op 03-03-2021.

NIEUWEGEIN, 28.02.2021 – Zondag 28 februari kwamen ruim 60 leraren van I.T.F. Nederland online bijeen voor de jaarlijkse Plaquetraining, gegeven door de Commissie Techniek en de Opleiding (CTO) en de Opleidingscommissie (ITS).

Stipt om 10:00 werd de plaquetraining geopend door Master Willy van de Mortel, de Technische Directeur van I.T.F. Nederland. Dat online lesgeven ook zijn voorbedelen heeft bleek wel uit de opkomst. Met 60 leraren was het een van de drukst bezochte leraren trainingen ooit.

Wat is een Plaquetraining?

Om les te mogen geven in Taekwon-Do moet je in het bezit zijn van een zogenaamde “Teaching Plaque”. Een Plaque is een licentie van de International Taekwon-Do Federation om les te mogen geven. Een Plaquetraining is anders dan een Landelijke Technische Cursus. Zo is deze alleen voor leraren die in het bezit zijn van een Plaque. Binnen I.T.F. Nederland is gekozen om tijdens deze trainingen meer aandacht te geven aan het daadwerkelijk lesgeven, terwijl een LTC vooral gaat over het verbeteren van de eigen vaardigheden van de Taekwon-Doïn. Deze training was opgedeeld in vier onderdelen, die elk te maken hebben met de verantwoordelijkheden van leraren binnen ITF Nederland.

Samen nadenken over de Toekomst

Het eerste blok werd geleid door Sabum Wouter Meijer en bestond uit stellingen over het danexamenreglement via de applicatie Lessonup. De CTO wil graag weten of het reglement nog voldoet aan de eisen van deze tijd en er werd ook gediscussieerd over de zin en wenselijkheid van verschillende onderdelen van de examens. Hier kwamen interessante uitkomsten uit. De CTO zal in de toekomst met nadere voorstellen hierover komen.

Ge-Baek, Ge-Baek en nog eens Ge-Baek

Master Martijn Lindeboom nam vervolgens met alle leraren de twaalfde Tul (Ge-Baek) door. Na het lopen van de Tul, waarbij ook de laatste technische updates werden meegenomen uit de laatst gegeven Online International Instructors Course, werd ook dieper ingegaan op de theorie en achtergronden van deze Tul. Zo werden er voorbeelden gegeven hoe leerlingen op verschillende manieren gestimuleerd kunnen worden om alle aspecten van de Tul eigen te maken. Natuurlijk mocht een echte Ge-Baek quiz niet ontbreken!

https://youtu.be/HNRVX6lurkU

 

Online vs Normaal lesgeven

Als derde gaf sabum Graziella Idili uitleg over de verschillen en overeenkomsten tussen normaal en online lesgeven. Heel helder en inzichtelijk bracht zij de zes rollen van de leraar in beeld. Ze maakte daarbij ook weer gebruik van Lessonup, wat de stof mooi interactief maakte. Hiermee gaf Sabum Graziella een goede samenvatting van een deel van de Z-ITS opleiding.

Examens in Corona Tijd

Het vierde blok ging over de stand van zaken van de scholen en leraren tijdens de coronacrisis en specifiek over het afnemen van examens. Sabum Edwin van der Lee leidde de discussie in goede banen en er kwamen interessante manieren om training en examens aan te pakken naar voren.

Samen richting de Toekomst

Ondanks de beperkingen van online, was het een nuttige bijeenkomst, met diverse onderwerpen en veel inbreng van de grote groep leraren. Een geslaagde ochtend. Om 12.00 uur sloot Master Willy de Plaquetraining af en sprak de hoop uit dat we binnen niet al te lange tijd toch weer samen en in de zelfde ruimte zullen mogen trainen.

Zelfs na de Plaquetraining wisselde instructeurs elkaar nog tips uit deze lastige periode door te komen.